Mijn naam is Jeanette Hendrikx. Ik ben geboren in 1981 in Lomm, een klein dorpje op het platteland van Noord Limburg.
Hier ben ik opgegroeid als jongste in een gezin van 4 kinderen op de boerderij van mijn ouders met varkens, koeien, schapen
en akkerbouw. Eigenlijk ben ik gewoon een schapen boerinnetje met een grote liefde voor bakken én schapen!